News

Previous Next

 

የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ኤጀንሲ በሀገር አቀፍ ደረጃ ያለውን የዳያስፖራ ሁለንተናዊ ተሳትፎ ለማሳደግ ያሉ ማነቆዎችን መፍታትን ዒላማ ያደረገ የባለድርሻዎች የሁለት ቀናት የምክክር መድረክ በአዳማ አካሂዷል። በምክክር መድረኩ ላይ ከዘጠኙ ክልሎቸ እና ሁለት የከተማ መስተዳድሮች የዳያስፖራ ማስተባበሪያ ጽ/ቤቶች፣ የዳያስፖራ ማሕበራት አመራሮች፣ በተለያዩ የኢንቨስትመንት መስኮች የተሰማሩ የዳያስፖራ ባለሀብቶች፣ በፌዴራል መስሪያ ቤቶች የዳያስፖራ ጉዳይ ላይ በኃላፊነት የሚሰሩ የስራ ኃላፊዎች የተገኙ ሲሆን በሀገር አቀፍ ደረጃ ያሉ ማነቆዎች የመለየትና የመፍትሄ አቅጣጫ ለማስቀመጥ የሁሉም ባለድርሻዎች ሚና ምን መሆን እንዳለበት አቅጣጫ ተቀምጧል። 

Previous Next

የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ኤጀንሲ በ15 ሀገራት ለተወከሉ የኢትዮጵያ አምባሳደሮች እና የዳያስራ ዲፕሎማቶች ያዘጋጀው የሁለት ቀናት ዎርክሾፕ ዛሬም ቀጥሎ ውሏል፡፡ በሁለተኛው ቀን ውሎበ Governance and Community Mobilization በአውሮፓ ከሚኖሩ ኢትዮጵያውያን እና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ሁኔታ አንፃር የመወያያ ፅሁፍ የቀረበ ሲሆን በፅሁፉ ላይም ሰፊ ውይይት ተደርጎበታል፡፡