News

Previous Next

የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ኤጀንሲ በ15 ሀገራት ለተወከሉ የኢትዮጵያ አምባሳደሮች እና የዳያስራ ዲፕሎማቶች ያዘጋጀው የሁለት ቀናት ዎርክሾፕ ዛሬም ቀጥሎ ውሏል፡፡ በሁለተኛው ቀን ውሎበ Governance and Community Mobilization በአውሮፓ ከሚኖሩ ኢትዮጵያውያን እና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ሁኔታ አንፃር የመወያያ ፅሁፍ የቀረበ ሲሆን በፅሁፉ ላይም ሰፊ ውይይት ተደርጎበታል፡፡