ስለ ድርጅቱ

መግቢያ

ኢትዮጵያ በዳያስፖራ ጉዳይ ላይ ልዩ ትኩረት አድርገው ከሚሰሩ አገሮች የምትመደብ ነች፡፡ ኢትዮጵያ እንደሌሎች ሀገራት ሁሉ የዳያስፖራውን ጉዳይ በልዩ ትኩረት እንድትይዘው የሚያደርጓት በርካታ ጉዳዮች ቢኖሩም ሶስት ነጥቦችን በዋናነት መጥቀስ ይቻላል፡፡
የመጀመሪያው መንግስት ዜጎቹ በሀገርቤትም ሆነ በውጭ ሀገራት በሚኖሩባቸው ግዚያት በነርሱ ላይ ያለበትን ግዴታ ለመወጣት ካለበት ኃላፊነት የሚመነጭ ይሆናል፡፡ ሁለተኛው  ዋና ምክንያት በአለምአቀፍ ደረጃ ሰፊ ተቀባይነት እያገኘ የመጣው በሀገራት ልማት እና ዴሞክራሲ ግንባታ ሂደት ‹‹ የዳያስፖራው አማራጭ›› ወይንም “The Diaspora Option” በሀገራችን በከፍተኛ ሁኔታ እንደ መልካም አጋጣሚ የሚቆጠር በመሆኑ ነው፡፡ የዳያስፖራ አማራጭ በሀገር ልማት እና የመልካም አስተዳደር ግንባታ ላይ ከዳያስፖራው የሚኖርን ሁሉ አቀፍ ተሳትፎ በተቀናጀ መልኩ አስተባብሮ መጠቀምን መርሁ ያደረገ አሰራር ነው፡፡ በሶስተኛ ደረጃ እራስን የአለምአቀፍ ማህበረ ፖለቲካዊ ሁኔታ ጋር አጣጥሞ መሄድ አስፈላጊ መሆኑ ነው፡፡ ሉላዊነት  በፈጠረው ድንበር ተሸጋሪ የዜግነት ፅንሰ ሀሳብ፣ የማህበራዊ ሚዲያ መስፋፋትና የሀሳብ ፍሰት መጨመር፣ የሁለተኛ እና ሶስተኛ ትውልድ ማህበረ ፖለቲካዊ እሳቤ እየተቀየረ መምጣት ኢትዮጵያውያን እና ትውልደ ኢትዮጵያውያንን ከገራቸው ጋር የማስተሳሰሩ ስራ አለምአቀፍ ነባራዊ ሁኔታን ታሳቢ የሚያደርግ ስራ የሚጠይቅ ሆኗል፡፡ የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ኤጀንሲም እነዚህን ሀገራዊ እና ዓለምአቀፋዊ ሁኔታዎች ታሳቢ ባደረገና የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ማህበረሰባችንን እንደ ማህበረሰብ የሚረዳበትን እሳቤ በመቅረፅ አገልግሎት ለመስጠት በሚያስችል መልኩ ተዋቅሯል፡፡

የኤጀንሲው የዳያስፖራ ማህበረሰብ እሳቤ

የዳያስፖራ ማህበረሰቡን የምንረዳበት እና የምንገልፅበት  መንገድ ዳያስፖራውን በአገሩ ልማት እዲሳተፍ እና መንግስም የዳያስፖራው መብት እና ጥቅም ለማስከበር የሚያደርገውን ጥረት በአይነትም በመጠንም ተፅእኖ ያሳድርበታል፡፡ በአጠቃላይ ኤጀንሲው በአራት መርሆዎች ላይ የተመሰረተ የዳያስፖራ ማህበረሰብ እሳቤን ይዞ ይንቀሳቀሳል፡፡

  1. የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ስንል በፖለቲካ፣ በኢኮኖሚ ወይንም በማህበራዊ ጉዳዮች ምክንያት ከሀገራቸው ወጥተው  በየትኛውም የአለማችን ክፍል የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን እና ትውልደ ኢትዮጵያውያንን በአመለካከትም በተግባርም የሚያጠቃልል ነው፡፡
  2. የዳያስፖራ ማህበረሰባችን እንደ ዜጋ መብት እና ጥቅም እንዳሉት ሁሉ የዜግነት ኃላፊነትም አለበት፡፡ በተለይም የኢትዮጵያ ዳያስፖራ በሀገሩ ጉዳይ ላይ እንዲሳተፍ የሚያደርጉት ስነልቦናዊ ሀገራዊ ትስስርን እንደ መልካም አጋጣሚ በጠቀምና በማዳበር ዳያስፐራው የዜግነት ድርሻውን እንዲወጣ የሚያደርጉ አስተሳበሰቦችና አሰራሮችን ኤጀንሲው የሚከተል ይሆናል፡፡ 
  3. ኤጀንሲው የዳያስፖራ ማህበረሰባችን በሀገራዊ አንድነት ጥላ ስር ነገር ግን በሀገር ቤት ከሚኖሩ ዜጎች የተለየ  ማህበረሰባዊ መዋቅር፣ ማህበረ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ተጨባጭ ሁኔታ ውስጥ የሚገኝና ለዚህ በሚመጥን አስተሳሰብ፣ አሰራር እና መዋቅር ሊስተናገድ እንደሚገባ መነሻ ያደረገ የዳያስፖራ ማህበረሰብ እሳቤ አለው
  4. የዳያስፖራ ማህበረሰባችን በአመለካከቱ እና በአቋሙ ሳይሆን በዜግነቱ እና በትውለደ ኢትዮጵያዊነቱ አቃፊ የሆነ ዘላቂ በጎ ምስል እንጂ በግዚያት እና በሁኔታዎች ተለዋዋጭ የሚሆን የደጋፊ እና ነቃፊ መገለጫዎች ኤጀንሲው የሚከተል አይሆንም፡፡
  5. የዳያስፖራ ማህበረሰባችን በውጭ ሀገራት የሚኖር ቢሆንም በሀገር ቤት የሚኖረውን መብት፣ ጥቅም እና ሀገራዊ አበርክቶ በሀገር ውስጥ ለማሳካት የሚደረገው ጥረት ግን በሀገር ቤት ከሚኖረው ዜጋ ጋር በቀጥታ የሚያገናኘው በመሆኑ መልካም መስተጋብርን ለማሳደግ የሚያስችል የማህበረሰብ እሳቤ ኤጀንሲው ይከተላል፡፡ 

የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ኤጀንሲ ቁልፍ የስራ ክፍሎች

የዳያስፖራ ማህበረሰብ ልማት ዳይሬክቶሬት፡- የዳያስፖራውን መብትና ጥቅም ማስከበር እንዲሁም ሀገራችን ከዳያስፖራው ልታተርፍ የሚገባትን የልማት አጋርነት ለማረጋገጥ በቅድሚያ ዳያስራውን መረዳት እና የማህበረሰብ ልማት ስራዎችን መስራት የጠይቃል፡፡ ይህ የስራ ክፍል በተለያዩ የአለማችን ክፍሎች የሚኖሩ የዳያስፖራ ማህበረሰባችንን የሚኖሩበት ሀገርን ነባራዊ ሁኔታ ባገነዘበ ነገር ግን በሃገር ጉዳይ አካታችና ተቀራራቢ በሆነ ግንዛቤና ስሜት ለማስተባበር የሚያስችሉ የማህበረሰብ ልማት ስራዎችን የሚያስተባብር ነው፡፡

የዳያስፖራ ተሳትፎ ማስፋፊያ ዳይሬክቶሬት፡- በዳይሬክቶሬቱ የ ንግድ  ኢንቨስትመንት እና ቱሪዝም የስራ ክፍል አንዱ ቁልፍ የስራ ክፍል ነው፡፡ ዳያስፖራው በሀገር ቤት ለሚያካሂደው የንግድ እና ኢንቨስትመንት እንቅስቃሴዎች ከኤጀንሲው የሚሰጡ ግልጋሎቶችን በአንድ መስኮት እንዲያገኝ ያደርጋል፡፡ ዳያስፖራውን በእውቀትና ቴክኖሎጂ ሽግግሩ ዘርፍ ጉልህ ሚና እንዲጫወት የሚያስተባብር የስራ ክፍል ነው፡፡

የመረጃ፣ ጥናትና ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት፡- በዳያስፖራ ማህበረሰባችን ጉዳይ እና ስለ ዳያስፖራ ማህበረሰባችን ወቅታዊ ሁኔታ ኤጀንሲው ከየትኛውም ወገን በተሸለ እና በተደራጀ መልኩ መረጃ የመሰብሰብ፣ የመተንተን እና የማሰራጨት ኃላፊነት ይኖርበታል፡፡ ለመንግስትና ለሚመለከታቸው አካላት የፖሊሲ ግብአት የሚውሉ ዳያስፖራ ነክ መረጃዎች እና ጥናቶች ማቅረብም ኤጀንሲው በተቀዳሚነት ሊወጣው የሚገባው ተግባር በመሆኑ ኤጀንሲው በልዩ ትኩረት የሚያከናውነው ተግባር ነው የሚሆነው፡፡

የዳያስፖራው መብት ማስጠበቅና የህግ ከለላ ዳይሬክቶሬት፡- በውጭ ሀገራት የሚገኙ ኢትዮጵያውያን እንደ ዜጋ ከመንግስት ሊያገኗቸው የሚገቡ ግልጋሎቶች እና ሊጠበቅላቸው የሚገቡ መብቶች አሏቸው፡፡ የኤጀንሲው መቋቋም አንዱ ትልቁ መነሻም ይኼው የመብት እና ጥቅም ማስከበር ጉዳይ በመሆኑ ከቁልፍ ተግባራቱ አንዱ ይህ እንዲሆን ተደርጓል፡፡